marți, 24 mai 2016

ANIVERSARE - 65 DE ANI DE LA INFIINTAREA PALATULUI COPIILOR DIN TIMISOARA

Sfarsitul lunii mai este marcat de numeroase activitati cu prilejul aniversarii a 65 de ani de existenta a Palatului Copiilor din Timisoara. Cu acest prilej, invitam elevi, parinti, cadre didactice din scoli sa participe la activitatile cultural artistice care se vor desfasura in aceasta perioada, dupa urmatorul program:

PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA

PROGRAM ANIVERSAR (27-29 MAI 2016)
65 de ANI de SPERANŢE şi VISE ÎMPLINITE la ŞCOALA AFIRMĂRII”


27 MAI 2016 -LPS “BANATUL” TIMIŞOARA-“Seara Generaţiilor”
ORA 17.00      VERNISAJUL EXPOZIŢIEI de ARTE VIZUALE  (Holul de la parter)
                         Participă: Cadre didactice, elevi, părinţi, membrii formaţiilor invitate 
                         la festival, etc.
ORA 17.30      SEDINŢA TEHNICĂ pentru delegaţii la  Festivalul “Flori în Oraşul Florilor”
                         (et. II, sala 20).
ORA 18.15      SEARA GENERAŢIILOR (et. II, sala 20)
                         DESCHIDEREA ANIVERSARĂ  “65  de ANI de PALAT”
                         Participă: C.D. de la P. C. Timişoara (actuali si foşti angajati), prof. delegaţi la                                      Festival, invitaţi.
                         -Împărţirea materialelor,  anunţarea Programului; -prezentarea invitaţilor;
                         -alocuţiunea Directorului P.C. Timişoara;
                         -scurtă Monografie în imagini a principalelor evenimentelor derulate în perioada                                  celor 65 de ani;
                         -schimburi de impresii, povestiri, proiecte, gânduri pentru viitorul activităţilor 
                          non-formale.                  
ORA 19.30      SIMPOZIONUL NAŢIONAL “Prezent, trecut şi viitor la Şcoala afirmării”-                                         Prezentarea participant- ţilor, înmânarea CD-urilor, diplomelor (certificatelor de                                    apreciere), schimburi de opinii.
ORA 20.00      Invitaţie în Sala de sport - Program artistic (20 min.) prezentat de formaţiile P. C.                                 Timişoara.
ORA 20.30     DINEUL OFICIAL oferit invitaţilor participanţi la Aniversarea a 65 de ani de                                       activitate a Palatului Copiilor Timişoara, inclusiv pentru profesorii delegaţi la                                       Festival, părinţi, cadre didactice, etc.
                        -Alocuţiunea susţinută de prof. Aurelia si Marcel Grigorescu cu prilejul                                                 evenimentelor petrecute în această perioadă şi Surpriza serii oferită copiilor 
                        (ce au  susţinut Spectacolul artistic) şi… nu numai;
                        -Cina festivă - “Seara generaţiilor” continuă cu povestiri şi momente de destindere.
ORA 23.00     Inchiderea Programului  prilejuit de “SEARA GENERAŢIILOR” cu  
                        INVITAŢIA de  a participa la  cea de-a 25 ediţie a Festivalului Naţional de dans                                   modern şi muzică uşoară “Flori în Oraşul Florilor”. 
                
28 MAI 2016 -CASA TINERETULUI TIMIŞOARA-“Ziua Festivalului”
08.30-14.00     Desfăşurarea FESTIVALULUI NAŢIONAL “FLORI ÎN ORAŞUL FLORILOR”
ORA 08.30     Acomodarea cu spaţiul de desfăşurare, încălzirea Formatiilor de dans modern
ORA 09.30     Deschiderea Festivă a Festivalului Naţional “Flori în Oraşul Florilor”:
                                  -Prezentarea formaţiilor participante (Directorul PC Timişoara)
                                  -Mesajele transmise de Presedintele CJ Timiş, Primarul Municipiului 
                                   Timişoara,Inspectorul Şcolar General-ISJ Timiş, etc.
                                  -Invitarea formaţiilor participante pe şcenă pentru Imnului Festivalului
                                   şi Dansul Prieteniei.
ORA 10.00     Derularea  momentelor de dans modern şi muzică uşoară din cadrul Festivalului.
ORA 13.45     Festivitate de înmânare a Trofeului “Torent-30” pentru formaţiile care nu 
                        participă la Gală.
                                         
28 MAI 2016 -TEATRUL DE VARA “Parcul Rozelor” TIMIŞOARA
18.30-20.30    FESTIVITATEA DE PREMIERE ŞI SPECTACOLUL DE GALĂ
ORA 18.45    Prezentarea invitaţilor şi a principalelor momente selecţionate pentru spectacol
ORA 19.00    Desfăşurarea festivităţii de premiere şi Spectacolului de gală
ORA 20.15    Imnul Festivalului, Dansul Prieteniei şi Ceremonialul de închidere -La revedere în                               2017!
                             29 MAI 2016 -MUNICIPIUL TIMIŞOARA- “Rămas Bun”
10.00-13.00    Program educativ la alegere pentru participanţii la Festivalul 
                       “Flori în Oraşul Florilor”, vizitarea oraşului; deplasare în 
                               localităţile de reşedinţă .                                   Comisia de organizare.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu